facebook facebook epuap newsletter

Archive of category: Aktualności

Nielegalna eksploatacja kopalin

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze( Dz.U. z 2020 r. poz.1064,...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - I TERMIN 2021

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć...

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Nowosolna informuje, że ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac...

Zwołanie XXXII Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 27...