facebook facebook epuap newsletter

Archive of category: Aktualności

XV posiedzenie (wspólne) Komisji RGN

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XV posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług...

Program rządowy "Dobry start"

Rządowy program „Dobry start” to 300,00 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów szkół w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie „Dobry start”...

Apel o ograniczenie użycia wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz długim okresem bezdeszczowym apelujemy do mieszkańców o ograniczenie używania wody konsumpcyjnej do celów...

Informacja o programie Rodzina 500+

W związku z realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy...

Noc Kupały 2019

28 czerwca 2019 zapraszamy na coroczną NOC KUPAŁY do GPCKiE w Plichtowie. Każdy będzie mógł skonstruować własny wianek, odbędzie się kiermasz rękodzieła,...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na...

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac

Uprzejmie zawiadamiamy, iż od dnia 24 czerwca 2019 rozpoczną sie prace związane z przebudowa i rozbudową dróg gminnych w miejscowości Kalonka  - ul. Zawilcowa i ul....

Zmiana dni pracy UGN

Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Urząd Gminy Nowosolna będzie nieczynny. Natomiast w dniu 29 czerwca 2019 roku (sobota)Urząd będzie czynny w...

Kolejny sukces gminy Nowosolna

W "Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018" przygotowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krajową Radę Regonalnych Izb Obrachunkowych we...

Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji RGN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 .): zwołuję XI Sesję Rady Gminy Nowosolna  w dniu 26...