facebook facebook epuap newsletter

Archive of category: Aktualności

Posiedzenie Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego w dniu 20 marca 2019 roku o godzinie 9:00

Orlik otwarty po zimowej przerwie

Informujemy, iż od 11 marca 2019 roku po zimowej przerwie pracę rozpoczął „Orlik” w Wiączyniu Dolnym. W skład „Orlika” wchodzą: boiska do piłki nożnej,...

Dzień Sołtysa

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragnę złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom wyrazy ogromnego szacunku i uznania. Cenię Państwa pracę i podziwiam...

Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna   informuje, że od 1 stycznia 2019 r.  prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje  nie tylko rodzicowi co najmniej...

XII Turniej Tenisa Stołowego

Gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego serdecznie zapraszają na XII Turniej Tenisa...

Wystartował otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Nowosolna zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Konkurs na stanowisko animatora sportu

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza konkurs na: Animatora Sportu na obiekcie ORLIK przy Gimnazjum im. Władysława Reymonta, Wiączyń Dolny 18 w okresie od 1 marca do 30 listopada...