facebook facebook epuap newsletter

Archive of category: Aktualności

Zespół Byszewianie na Białorusi

zespół “Byszewianie” wrócił z udanych koncertów na Białorusi. Zespół gościł w Mińsku na zaproszenie Chóru Polonijnego Cantus Cordis. Muzyka ludowa, którą od...

LII sesja Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.994 ze zm.): zwołuję LII sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu...

Stypendium szkolne 2018/2019

Przypominamy, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź (tel....

Kolejna umowa na dofinansowanie

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Sejmikiem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Przewodniczącego Sejmiku WŁ - Pana Marka Mazura na dofinansowanie...

Akcyza - przypomnienie

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO II TERMIN 2018

Urząd Gminy Nowosolna przypomina, iż w terminie do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Nowosolna...

Zawiadomienie o LI sesji RGN

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.994 ze zm.): zwołuję LI sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 29...

Wybory samorządowe 2018

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do...

UWAGA! Upały!

IMiGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia prognozujące wystąpienie na terenie woj. łódzkiego upałów od godz. 12 dnia 30.07.2018 r. do godz. 20 dnia 02.08.2018 r.

Centrum Usług Społecznych „WISIENKA

Program na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowany przez Lidera Powiat Łódzki Wschodni/...