facebook facebook epuap newsletter

Archive of category: Informacje Urzędowe

Wspólne posiedzenie Komisji 29.08.2017

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu,...

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy...

Komisja Statutowa

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2017 roku ( wtorek ) o godz. 800

Komisji Statutowej Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminna Biblioteka Publiczna ;...

Posiedzenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2017 roku ( czwartek ) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i...