facebook facebook epuap newsletter

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do  udziału w konsultacjach,  które rozpoczną się w dniu 22 lutego 2021 roku i potrwają do dnia 7 marca 2021 r, 

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 7 marca 2021 r., w formie:

elektronicznej na stronie www.dk72-obwodnicabrzezin.pl   (forma preferowana)

lub

papierowej w Urzędzie Gminy Nowosolna, Urzędzie Miejskim w Brzezinach, Urzędzie Gminy w Brzezinach, Urzędzie Gminy w Rogowie.

Ankiety będzie można po wypełnieniu zostawić  w naszym urzędzie.

 

Zarówno formularz internetowy oraz ankiety w formie papierowej będą dostępne od 22 lutego 2021 r

Z proponowanym przebiegiem wariantów obwodnicy można już teraz zapoznać się na stronie www.dk72-obwodnicabrzezin.pl a w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nowosolna po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu 42 616 45 29

Na tej stronie zapoznacie się Państwo także dodatkowymi informacjami  na temat budowy obwodnicy.

 

Numery działek można sprawdzić tu ( bądę konieczne do wypełnienia formularza konsultacyjnego).

http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_nowosolna

 

 

 

 

obwodnica.jpg (222 KB)

obwodnica 2.jpg (266 KB)

obwodnica 1.jpg (368 KB)