facebook facebook epuap newsletter

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

II TERMIN 2018

Urząd Gminy Nowosolna przypomina, iż

w terminie do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Nowosolna wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych (1,00 zł/l * 86 l/ha = 86,00 zł)

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 31 października 2018 r. gotówką w Urzędzie Gminy Nowosolna, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna, pokój nr 5, Tel. (42) 616 45 17 oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Nowosolna oraz www.minrol.gov.pl

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1340)