facebook facebook epuap newsletter

Aktualizacja godz. 16:00 - 13 stycznia 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w ramach interwencji na nieakceptowalny  zapach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym zasilanym z Ujęcia Wody w Dąbrowie gm. Nowosolna  pobrał w dniu 13 stycznia 2020 r. próbki wody ze Stacji Wodociągowej Dąbrowa oraz  na sieci wodociągowej w miejscowości  Kalonka 60 i Grabina przy ul. Głównej 74.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż w próbkach wody pobranych w punktach: Kalonka 60 i Stacji Wodociągowej w Dąbrowie – stwierdzono specyficzny, chemiczny, nieakceptowany zapach – woda nie nadaje się do spożycia.

Nie należy także dopuszczać, by woda z wodociągu miała kontakt z żywnością!

Uruchomiono, także nowe punkty poboru wody: hydrant pod adresem Borchówka 21 i hydrant pod adresem Janów 6. W Kalonce pod nr 40  nadal stacjonuje beczkowóz z wodą pitną. 

****************************************************************************************************************************************************************************

 

Aktualizacja godz. 11:00 - 13 stycznia 2020 

Cały czas trwają czynności kontrolne związane z ustaleniem przyczyn nieakceptowalnego zapachu wody.  Czekamy na wyniki badań. Informujemy, iż do czasu odwołania komunikatu woda nie nadaje sie do spożycia. 

Zalecane jest spożywanie wody butelkowanej. Ponadto pod adresem Kalonka 40 ( stara krańcówka autobusowa) stacjonuje beczkowóz z wodą pitną. 

Do czasu odowłania nie należy spożywać wody z wodociagu.

Dotyczy miejsowości: Bukowiec, Borki, Dąbrowa, Dąbrówka, Grabina, Kalonka, Kopanka, Wódka.

Jednocześnie informujemy, iż zostały powiadomione odpowiednie służby i pobrano próbki wody celem przeprowadzenia badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych, aby ustalić jakość wody obecnie znajdującej się w sieci.