facebook facebook epuap newsletter

Na prośbę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Ster"  zamieszczamy anonimową ankietę. Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańców i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego  na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "STER".

Prosimy o wypełnienie ankiety do 31 lipca 2022 r.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=82d1e3e9&&b=d9de2b76b&&c=0ea915b3