facebook facebook epuap newsletter

Urząd Gminy Nowosolna informuje, iz w dniach 26-28.10.2018 r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzone  badanie dotyczące uzależnień od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.

Celem badania jest zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na terenie Gminy.

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania "Diagnozy Problemów             Społecznych na terenie Gminy Nowosolna".

Badanie przeprowadza Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji na zlecenie Urzędu Gminy Nowosolna. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy.

Ankieterzy posiadają przy sobie stosowne upoważniania.