facebook facebook epuap newsletter

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. ogłasza wybór wariantu inwestorskiego dla Kolei Dużych Prędkości na odcinek pomiędzy Łodzią a Warszawą.

Rekomendowany przebieg nowej linii Warszawa-Łódź został wybrany spośród czterech wariantów na podstawie analiz, w tym m.in.: społeczno-gospodarczych, ruchowo-eksploatacyjnych, technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Przeprowadzono również analizę kosztów i korzyści oraz analizę wielokryterialną, w których zostały uwzględnione m.in. czynniki techniczne i ekonomiczne, a przede wszystkim społeczne i środowiskowe.

Jak informuje CPK Sp. z o.o. wybrany wariant (W31) to najkorzystniejszy przebieg nowej linii. Gwarantuje najmniejszą kolizję z zabudową, najkrótsze czasy przejazdu oraz najniższe koszty budowy. Z analizy kosztów i korzyści (AKK) wynika, że jest też najbardziej korzystny ekonomicznie. Główne źródło korzyści społeczno-ekonomicznych (ok. 50%) to oszczędności czasu zarówno dla dotychczasowych podróżnych kolejowych, jak i dla tych, którzy do pociągów przesiądą się z samochodów.

W kolejnym kroku wariant inwestorski, razem z dwoma wariantami alternatywnymi, zostanie przedstawiany przez spółkę CPK we wniosku o tzw. decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jest to etap poprzedzający uzyskanie tzw. decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę, a następne jej realizacji. Harmonogram zakłada, że linia dużych prędkości między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej CPK https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/mamy-rekord-spolka-cpk-oglasza-wariant-inwestorski-odcinka-warszawa-lodz-po-roku-od-rozpoczecia-prac?path=1068
 
Pismo CPK do pobrania: