facebook facebook epuap newsletter

Gmina Nowosolna pozyskała dotację na budowę oświetlenia ulicznego w technologii solarno-wiatrowej tzw. hybrydowej. Pozyskana  kwota to 750.000 zł. Z budżetu gminy na te inwestycję zaplanowano 500.000 zł.

Ilość punktów świetlnych założonych do realizacji na terenie naszej gminy to 131 szt.

 

WUFOS.jpg (304 KB)