facebook facebook epuap newsletter

W dniu 6 grudnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Wójtem Gminy Nowosolna została podpisana umowa o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna. Zapotrzebowanie na wyposażenia gabinetów zadeklarowały 2 szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Lipinach oraz Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach.
Ze środków finansowych pochodzących z ww. dotacji gabinety lekarskie funkcjonujące w szkołach zostały wyposażone w sprzęt wymieniony w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z późn. zm.).
Szkoły zakupiły m.in. stetoskopy, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, przenośne apteczki z podstawowym wyposażeniem oraz wyposażenie do apteczek, wagi medyczne ze wzrostomierzem, biurko, szafy i szafy kartoteczne, parawan, kozetka, stolik zabiegowy, siatki centylowe, tablice Ishihary, tablica Snellena.