facebook facebook epuap newsletter

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna zachęca do zmiany rozliczeń za usługi wodnokanalizacyjne z tradycyjnej faktury papierowej na wygodną i ekologiczną e-fakturę

Zakład Gospodarki Komunalnej serdecznie Państwa zachęca do skorzystania elektronicznej opcji otrzymywania faktur.

Funkcjonalność tej formy rozliczeń ma głównie na celu:

  • zwiększyć dbałość o środowisko naturalne poprzez ograniczenie ilości zużytych materiałów;
  • skrócić czas doręczenia faktur oraz zwiększyć pewność ich terminowego dostarczenia;
  • ułatwić przechowywanie i archiwizację otrzymanych dokumentów;
  • umożliwić dostęp do rachunków z każdego miejsca i w dowolnym czasie.

Stosowanie formy elektronicznej wszelkich dokumentów jest wskazane również w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

CO NALEZY ZROBIĆ

Aby otrzymywać faktury drogą elektroniczną, prosimy:

  • pobrać oświadczenie umieszczone poniżej i wydrukować
  • poprawnie wypełnione oświadczenie należy podpisać i odesłać e-mailem na adres: wod-kan@zgkgn.com.pl

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ .pdf (305 KB) 

  • Oświadczenie można przesłać w formie wypełnionego skanu dokumentu.
  • Informujemy, że powyższa usługa jest bezpłatna.
  • Otrzymywanie faktur elektronicznych i papierowych jednocześnie nie jest możliwe.
  • Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej wybranej przez Państwa formie.

Możliwe jest przesłanie oświadczenia pocztą na adres: ul. Rynek Nowosolna 1, 92- 703 Łódź, jednak ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju rekomendujemy przesyłanie dokumentów w formie skanu.