facebook facebook epuap newsletter

GOSPODARKA ODPADAMI


 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJACEJ OD 1 KWIETNIA 2022 r.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888) Wójt Gminy Nowosolna zawiadamia:

 W związku z uchwalą Nr L/324/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. Rady Gminy Nowosolna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym   (Dz.U. Woj. Łódzkiego z 2022r., poz. 865) informujemy, że począwszy od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

 

Wysokość stawek opłat dla mieszkańców Gminy Nowosolna

Liczba osób x stawka opłaty = OPŁATA

1 osoba           32,00 zł           32,00 zł miesięcznie

2 osoby           28,00 zł           56,00 zł miesięcznie

3 osoby           27,00 zł           81,00 zł miesięcznie

4 osoby           25,00 zł           100,00 zł miesięcznie

5 osób            23,00 zł            115,00 zł miesięcznie

6 osób i d        21,00 zł           126,00 zł miesięcznie*

 

* W przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej niż 6 osób wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i  kompostują w nim wszystkie bioodpady  zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 10 zł/miesięcznie.

  

Wysokość stawek opłat dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

Wielkość pojemnika x stawka opłaty + liczba worków x stawka = OPŁATA za jeden wywóz

Pojemnik 120 litrów = 24,90 za pojemnik + minimum 4 worki x stawka za worek 24,90 zł = 124,50 zł miesięcznie / jeden wywóz

Pojemnik 240 litrów = 49,80 zł za pojemnik + minimum 4 worki x stawka 24,90 zł  = 149,40 zł miesięcznie / jeden wywóz

Pojemnik 1100 litrów = 228,25 zł za pojemnik  + minimum 16 worków x stawka 24,90 zł = 626,65 zł miesięcznie / jeden wywóz

Pojemnik 5000 litrów = 1037,50 zł  za pojemnik +minimum 80 worków x  stawka 24,90 zł  = 3029,50 zł miesięcznie / jeden wywóz

 

W przypadku właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych korzystających z pojemników firmy Remondis sp. z o.o,  do opłaty należy doliczyć kwotę dzierżawy w wysokości 2,00 zł/miesięcznie  za każdy wydzierżawiony pojemnik.

 

Ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

opłata ryczałtowa wynosi       181,00 zł

Odbiór odpadów z nieruchomości objętych stawką ryczałtową odbywa się od 1 kwietnia do 31 października danego roku.

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności zmiany deklaracji za wyjątkiem sytuacji w których nastąpiła zmiana danych będących podstawą naliczenia opłaty. Numery kont i terminy płatności nie uległy zmianie.

 

 

Ewidencja udzielonych oraz cofniętych zezwoleń, wydanych przez Wójta Gminy Nowosolna, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ewidencja zezwoleń - nieczystości ciekłe 05.04.2022.docx (16 KB)

 

 

 

Harmonogramy wywozu śmieci, obowiązujące od 1 stycznia 2022 do 31.12.2022 

REJON 1 

DĄBROWA, KOPANKA, KALONKA, NIECKI, BORKI, DĄBRÓWKA, WÓDKA

  harmonogram do pobrania Rejon 1 2022.pdf (237 KB)

REJON 2 

BUKOWIEC

harmonogram do pobrania Rejon 2 2022.pdf (237 KB)

REJON 3 

BORCHÓWKA, DOBIESZKÓW

harmonogram do pobrania Rejon 3 2022.pdf (238 KB) 

REJON 4 

PLICHTÓW, JANÓW, LIPINY, MOSKWA

harmonogram do pobrania Rejon 4 2022.pdf (238 KB)

REJON 5 

BYSZEWY

harmonogram do pobrania Rejon 5 2022.pdf (237 KB) 

REJON 6

BOGINIA, STARE SKOSZEWY, NOWE SKOSZEWY, GŁOGOWIEC

harmonogram do pobrania Rejon 6 2022.pdf (241 KB)

REJON 7

NATOLIN, TEOLIN, KSAWERÓW, WIĄCZYŃ DOLNY

 harmonogram do pobrania Rejon 7 2022.pdf (240 KB) 

REJON 8 

GRABINA

 harmonogram do pobrania Rejon 8 2022.pdf (240 KB) 

 

Przypominamy, że od 01.04.2022 r. do 31.10.2022 r. wywóz frakcji „plastik, metale, opakowania wielomateriałowe“ będzie odbywał sie dwa razy w miesiącu według harmonogramu wywozów.

stawki_Strona_1.jpg (286 KB)

stawki_Strona_2.jpg (208 KB)

  

Przypominamy, że od 01.04.2021 r. do 31.10.2021 r. wywóz frakcji „plastik, metale, opakowania wielomateriałowe“ będzie odbywał sie dwa razy w miesiącu według harmonogramu wywozów.

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja odbiór odpadów obowiązująca od 01.06.2021 r..docx (26 KB)

Informacja o sposobie wyposażenia nieruchomości w pojemniki - polhun.doc (36 KB)

Wzór zamówienia na BIG BAG.doc (36 KB)

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH


Podczas zbiórki będą odbierane następujące odpady:


- zużyty sprzęt RTV/AGD (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna, telewizory, radia, komputery, odkurzacze itp.),
- żarówki, świetlówki (owinięte folią lub zabezpieczone w inny sposób, np. w opakowaniu),
- stare meble, stolarka budowlana (drzwi i okna bez szyb - pojedyncze sztuki), meble ogrodowe,
- akumulatory samochodowe,
- duże odpady plastikowe (zabawki, doniczki, skrzynki, wiaderka itp.),
- opony od samochodów osobowych (nie więcej niż 4 szt. na jedną posesję),
- sprzęt sportowy (rowery bez opon, narty, sanki sprzęt do ćwiczeń itp.),
- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny materace, kołdry, walizki, lampy i żyrandole bez żarówek itp.),
- duże odpady opakowaniowe z kartonu,
- odpady chemiczne z gospodarstwa domowego w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w tym przeterminowane środki ochrony roślin oraz opakowania po środkach ochrony roślin.


Nie będą odbierane:

eternit, wełna mineralna, odpady budowlane, w tym styropian oraz worki ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz odpadami zielonymi (liście, gałęzie), opony pochodzące z działalności gospodarczo-rolniczej (opony od samochodów ciężarowych oraz ciągników).
Uwaga: meble, drzwi, okna posiadające szyby nie zostaną odebrane. Potłuczone szkło należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.
Wszystkie odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 6.00 rano w dniu zbiórki. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odebrane. Odpady należy wystawić przed posesjami w sposób, który nie będzie utrudniał ruchu drogowego pojazdów. Właścicieli nieruchomości letniskowych prosimy o pozostawianie odpadów przy drogach gminnych (drogach asfaltowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

Program.jpg (1 MB)

 

 

Przydatne dokumenty:

Informacja na temat podmiotu odbierającego odpady.pdf (61 KB)

jak segregować odpady.pdf (95 KB)

Infromacja - leki oraz baterie.pdf (91 KB)

Zgłoszenie nowego punktu odbioru.pdf (82 KB)

Poziom recyklingu 2017 Poziom redukcji BIO 2017.pdf (79 KB)

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Nowosolna 11.2017 - 12.2018.xls (405 KB)

INFORMACJA na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.doc (43 KB)