facebook facebook epuap newsletter

Z przyjemnością informujemy, iż sołectwo Grabina otrzymało wsparcie finansowe w postaci grantu sołeckiego  na kwotę 10.000 zł w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej , przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Sołectwo Grabina wnioskowało o zagospodarowanie placu sołeckiego tj: utwardzenie wjazdu oraz ścieżki prowadzącej na teren placu oraz zakup huśtawki dla dzieci i ławek.

W roku 2019 wsparcie w wysokości 10.000 zł otrzymały sołectwa: Natolin, Ksawerów i Lipiny. W roku 2018 wsparcie w wysokości 5000 zł otrzymały sołectwa Moskwa, Ksawerów i Lipiny, a w roku 2017 wsparcie w wysokości 5000 zł. sołectwo Borchówka .