facebook facebook epuap newsletter

Informacja dotycząca wniosków o oszacowanie szkód w wyniku suszy


 

Łódź, dnia 22.06.2018r.

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Nowosolna informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy,

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Nowosolna jeżeli szkody nastąpiły:

 

- w zbożach ozimych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbożach jarych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w krzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w truskawkach na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w roślinach strączkowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w warzywach gruntowych na klasach bonitacyjnych gleb: VI

- w drzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: VI

- w tytoniu na klasach bonitacyjnych gleb: VI

 

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest  w Biurze Obsługi Klienta

Urzędu Gminy Nowosolna lub na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (www.lodz.uw.gov.pl). 

 

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został

złożony do ARiMR w 2018 r.

 

Wnioski należy składać przed zbiorem upraw. Warunkiem oszacowania przez komisję szkód

spowodowanych suszą  jest  obecność upraw na polach.