facebook facebook epuap newsletter

Łódź, 3 kwietnia 2020
Informacja o braku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie Gminy

 

Wójt Gminy Nowosolna zawiadamia, iż otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie Gminy Nowosolna nie został rozstrzygnięty.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta o niewystarczającej wartości merytorycznej.