facebook facebook epuap newsletter

„Rodzina 500+”

W związku z realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i będzie przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny. Świadczenie wychowawcze  przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Rodziny, które dotychczas nie otrzymywały świadczenia wychowawczego i  złożą wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 lipca 2019 r.

Rządowy program „Rodzina 500 +”  finansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Wnioski można składać:

od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pomocą  systemu teleinformatycznego utworzonego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce:  Portal Empatia lub przy wykorzystaniu krajowej bankowości elektronicznej,

od 1 sierpnia 2019 r. osobiście -  w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna z siedzibą w  Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, Rynek Nowosolna 1.

Szczegóły na temat świadczenia wychowawczego oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina  w zakładce:  „Rodzina 500 +”.