facebook facebook epuap newsletter

INFORMATOR SMS


CO TO JEST INFORMATOR SMS?

 Informator SMS to bezpłatny system SMsowego ostrzegania i powiadamiania mieszkańców gminy Nowosolna umożliwiający otrzymanie wiadomości SMS na swój telefon na temat: 

– wydarzeń, imprez, konkursów np. wystawy, obchody świat i rocznic, uroczystości patriotyczne, koncerty, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne

– utrudnień i awarii takich jak wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, utrudnień w ruchu drogowym

– zagrożeń takich jak wichury, gwałtowne burze, pożary, powodzie, podtopienia, śnieżyce, skażenia itp.

– środowiska, np. terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, usuwanie azbestu i w przyszłości terminy odbioru odpadów komunalnych

 

INFORMATOR SMS JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz osoby odwiedzające naszą gminę do skorzystania z tego rozwiązania. Jest ono BEZPŁATNE dla wszystkich odbiorców.

 

SPOSOBY REJESTRACJI W SYSTEMIE

 –  kliknij TUTAJ i wypełnij oświadczenie zgody w formie elektronicznej

–  pobierz wersję papierową TUTAJ , wypełnij ją i dostarcz do Urzędu Gminy

–  zgłoś się do radnego lub sołtysa i pobierz druk w wersji papierowej i dostarcz go Urzędu Gminy

–  zgłoś się do Urzędu Gminy, do Biura Obsługi Klienta  i wypełnij oświadczenie na miejscu

 

SPOSOBY WYREJESTROWANIA Z SYSTEMU

 –  kliknij TUTAJ i wypełnij oświadczenie o cofnięciu zgody w formie elektronicznej

–  pobierz wersję papierową TUTAJ , wypełnij ją i dostarcz do Urzędu Gminy

–  zgłoś się do radnego lub sołtysa i pobierz druk w wersji papierowej i dostarcz go Urzędu Gminy

–  zgłoś się do Urzędu Gminy, do Biura Obsługi Klienta  i wypełnij oświadczenie na miejscu

 

REGULAMIN

ustanowiony zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna

sms_regulamin.odt (9 KB)