facebook facebook epuap newsletter

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna   informuje, że od 1 stycznia 2019 r.  prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje  nie tylko rodzicowi co najmniej trojga dzieci, ale także małżonkowi tego rodzica, który miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu gminy Nowosolna, także te, w których dzieci już są dorosłe do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Wszystkie informacje zawarte są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina  w zakładce Karta Dużej Rodziny. 

Informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka - Urząd Gminy Nowosolna, pokój nr 02 lub telefonicznie: 42 6484520.

Wnioski można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej budynek Urzędu Gminy, parter pokój nr 02 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia.

Wzory wniosku wraz z załącznikami można pobrać  ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna: http://www.opsnowosolna.naszbip.pl/ w zakładce do pobrania.