facebook facebook epuap newsletter

Komisja Finansów Rady Gminy Nowosolna w dniu 13 lutego 2018 r.


Łódź, dnia 7 lutego 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.70.2018.1

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2018 roku ( wtorek ) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa

Rady Gminy Nowosolna

miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad

  • Ocena zaawansowania prac związanych z przygotowaniem inwestycji w 2018 roku. Zapoznanie się z kartami inwestycji ( harmonogram przetargów).
  • Ocena wpływu inwestycji celu publicznego ( autostrad, ekranów akustycznych, chodników, oświetlenia, przystanków, problemów z dostawą energii elektrycznej) na infrastrukturę techniczną Gminy oraz bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.
  • Sprawozdanie oraz ocena z działalności GPCKiE oraz podległych mu świetlic w roku 2017 w aspekcie finansów.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska