facebook facebook epuap newsletter

Komisja Finansów Rady Gminy Nowosolna w dniu 4 grudnia 2017 r.


Łódź, dnia 29 listopada 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.62.2017.1

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 800

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa
Rady Gminy Nowosolna

miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad

  • Omówienie projektu budżetu na 2018 rok. Zgłaszanie uwag, opracowanie wniosków.
  • Zapoznanie radnych z planami inwestycyjnymi na 2018 rok - aktualizacja.
  • Ocena sprawozdania GPCKiE z realizacji zadań w 2017 roku w aspekcie finansowym.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska