facebook facebook epuap newsletter

Komisja Finansów Rady Gminy Nowosolna w dniu 6 czerwca 2018 r.


Łódź, dnia 30 maja 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.78.2018.1

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2018 roku ( środa ) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa
Rady Gminy Nowosolna

miejsce: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

1. Ocena wykonania budżetu i wypracowanie stanowiska Komisji odnośnie absolutorium.

2. Zmiany do budżetu 2018 rok.

3. Wynagrodzenie wójta GN w świetle nowych regulacji prawnych - wypracowanie stanowiska Komisji.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska