facebook facebook epuap newsletter

Komisja Oświaty Rady Gminy Nowosolna w dniu 11 stycznia 2018 r.


Łódź, dnia 4 stycznia 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.70.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce sala konferencyjna, Urząd Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad:

1) Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

2) Posumowanie  roku 2017 - opracowanie sprawozdania.

3) Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska