facebook facebook epuap newsletter

Komisja Oświaty Rady Gminy Nowosolna w dniu 5 czerwca 2018 r.


Łódź, dnia 30 maja 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.81.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2018 roku ( wtorek ) o godz. 900

odbędzie się komisja objazdowa
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

1. Ocena wykonania budżetu za 2017 rok. Wypracowanie stanowiska Komisji odnośnie absolutorium.

2. Zapoznanie radnych z planowaną organizacją zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach w czasie wakacji.

3. Plan funkcjonowania GPCKiE i podległych mu świetlic podczas wakacji.

4. Zapoznanie radnych z projektem działalności GPCKiE złożonym przez zwycięskiego kandydata na dyrektora centrum podczas procedury konkursowej.

5. Podsumowanie przebiegu imprezy pod nazwą "Święto Gminy Nowosolna".

6. Wynagrodzenie wójta GN w świetle nowych regulacji prawnych - wypracowanie stanowiska Komisji.

7. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska