facebook facebook epuap newsletter

 

Łódź, dnia 15.12 2020 r.

RG.0012.34.2020.1

RG.0012.34.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

       

Proponowany porządek obrad:

  • Przedstawienie koncepcji rozbudowy GPCKiE oraz świetlicy Byszewy w ramach projektu "Kulturalna Nowosolna:
  • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2020 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025.
  • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
  • Podsumowanie działań promocyjnych w 2020 roku.
  • Sprawy różne.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska