facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 26.05.2021 r.

RG.0012.18.2021.3

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się XVIII posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

Komisja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena wybranych inwestycji wykonanych w 2020 roku pod względem ogłoszenia zamówienia publicznego i podpisania umowy na wykonanie protokołu końcowego odbioru i zapłaty za wykonanie inwestycji.
  2. Sprawy różne.

 

 

 

 

Przewodniczący

 

 

Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

 

Michał Nowacki