facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.7.2017.4

ZAWIADOMIENIE

 

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.7.2017.4

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2017 roku ( wtorek ) o godz. 800

Komisji Statutowej Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminna Biblioteka Publiczna ; Łódź,           ul. Brzezińska 288

Proponowany porządek obrad

  1. Omówienie poprawek naniesionych w drodze konsultacji prawnej do Statutu Gminy Nowosolna i Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna. Wypracowanie ostatecznego kształtu tych dokumentów.
  2. Sprawy różne.


Proponowany porządek obrad

  1. Omówienie poprawek naniesionych w drodze konsultacji prawnej do Statutu Gminy Nowosolna i Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna. Wypracowanie ostatecznego kształtu tych dokumentów.
  2. Sprawy różne.


Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska