facebook facebook epuap newsletter

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym " Cztery pory roku w gminie Nowosolna".  Celem Konkursu  jest promocja walorów przyrodniczych i historycznych gminy Nowosolna oraz aktywizacja mieszkańców do działań promocyjnych.

Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie, w orientacji poziomej w każdej z czterech kategorii : wiosna, lato, jesień, zima.

Organizator  dopuszcza obróbkę komputerową zdjęć zgodne z wizją artystyczną autora fotografii. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia mogą być czarno-białe, w sepii lub kolorowe.

Terminarz:

ETAP I:  nadsyłanie prac: do dnia 29 listopada 2019 (do godz.15:00) decyduje data i godzina wpływu.

ETAP II: - ocena prac: do dnia 30 listopada 2019 – 2 grudnia 2019

    - ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej www.gminanowosolna.pl

      nastąpi najpóźniej do dnia  4 grudnia 2019 r.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU:

regulamin konkurs fotograficzny 2019-2.doc (49 KB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Czetry pory roku w gminie Nowosolna.docx (15 KB)

 

Ogłoszenie wyników:

Do konkursu " Czetry pory roku w gmine Nowosolna" zgłoszonych zostało łacznie 34 prace.

 

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić nastepujące osoby:

1. Panią Anetę Darnowską Męcinę za prace: " Samotny Jeździec" i "Hopsasa do lasa" oraz  "Spacer po rozgrzanym liściu"

2. Pana Andrzeja Ziółkowskiego za pracę " Kalonka"

3.Panią Dorotę Szumską: za prace: " Nowy cykl" i " W harmonii z naturą"

4.Pana Filipa Marszałka za pracę : "Ukryta Moszczenica"

5.Pania Oliwię Nowacką za pracę: " Zapach wiosny"

6. Panią Patrycję Małolepszą za pracę: " Wiosna"

7. Panią Paulinę Rek: za pracę "Jesienne odbicie"

8. Panią Martę Annę Kulikowską za pracę " Lato w Głogowcu"

9. Panią Monikę Czubaczyńską Szram za pracę "Zima"

 

Przyznano też wyróżnienia:

1. Pani Anie Marcinkowskiej

2. Pani Joannie Wojciechowskiej

3. Panu Mieczysławowi Poniatowskiemu

4.Pani Milenie Marszałek

5. Pani Patrycji Przybylak

6. Panu Sewerynowi Kosiorowi

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Wigilii Gminnej w dniu 19.12.2019 roku w Szkole Podstawowej  w Starych Skoszewach.

Przedstwiciel komisi konkursowej skontaktuje się telefonicznie z wymienionymi powyżej osobami w dniach 9-10 grudnia 2019 r.