facebook facebook epuap newsletter

 

 

Informacja dotycząca naboru wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nowosolna w 2019 roku.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem eternitu z dachu budynku lub odebraniem azbestu wcześniej zdemontowanego, proszone są o składanie wniosków (wzór wniosku do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy Nowosolna lub w pokoju nr 06, na parterze).

UWAGA!!!

  1. W przypadku składania wniosku o USUNIĘCIE azbestu wcześniej zdemontowanego (zeskładowanego na posesji) należy załączyć do wniosku kolorowe zdjęcie odpadu, wykonane urządzeniem zapewniającym jego dobrą jakość.
  2. W przypadku składania wniosku o DEMONTAŻ azbestu z dachu budynku należy załączyć do wniosku:
  1. kserokopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia dokonuje się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź);
  2. kolorową fotografię azbestu znajdującego się na dachu budynku, wykonaną urządzeniem zapewniającym jej dobrą jakość.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek     Nowosolna 1, w pokoju numer 06 (parter) w terminie od dnia 13 maja 2019 roku do dnia 24 maja 2019 roku.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 42 616 45 56.

 Sprawę prowadzi insp. ds. gospodarki odpadami Bartosz Gocek.