facebook facebook epuap newsletter

Naszemu Koledze Sławomirowi Jasińskiemu

Sekretarzowi Gminy Nowosolna

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak oraz pracownicy Urzędu Gminy Nowosolna.

Najszczersze kondolencje składa także Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska Bruszewska wraz z Radnymi gminy.

 „Miłość matki nie zachodzi wraz ze słońcem. Okrywa cię przez całą noc”.

Sławku, nie ma takich słów i takich gestów, które w najmniejszym stopniu złagodziłyby ból jaki teraz przeżywasz. Zdajemy sobie sprawę, jak wspaniała relacja łączyła Cię z Mamą, dlatego w tych niezwykle smutnych chwilach wszystkie nasze myśli kierujemy w Twoją stronę.