facebook facebook epuap newsletter

 

Wójt Gminy Nowosolna

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w dniach:

 od 9 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2018 r.,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1,

wywieszony jest wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz ten znajduje się także na stronach internetowych:

 www.nowosolna.bip.net.pl oraz www.gminanowosolna.pl.

 

Wykazem objęta jest część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87/2 w Kopance,  na której znajduje się boisko do gry w piłkę nożną wraz z zapleczem sportowym. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Nowosolna, adres j.w. lub telefonicznie 42 616-45-31.

 

Zarządzenie nr 0050.1.1.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminej przeznaczonej do oddania w użyczenie.pdf (967 KB)