facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 28 lutego 2019 r.

RG.0012.4.2019.1

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się objazdowe posiedzenie
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa
miejsce spotkania: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Komisja objazdowa dotycząca przeglądu technicznego stanu dróg gminnych i powiatowych po sezonie zimowym, weryfikacja stanu oświetlenia oraz realizacji inwestycji.
  • Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska