facebook facebook epuap newsletter

RO.6151.10.2019                                                                              

                                        Łódź, dnia 06.08.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Obwieszczenie

w sprawie polowania zbiorowego

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie nr 29 Słonka w Łodzi, ul. Gazowa 5 m. 16, 91-076 Łódź, o planowanym polowaniu zbiorowym.

Termin rozpoczęcia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp.

Termin polowania zbiorowego

Godzina rozpoczęcia

polowania zbiorowego

Godzina zakończenia polowania zbiorowego

Miejsce polowań zbiorowych

1.

18.08.2019 r.

8.30

14.30

Ługi, Michałówek, Sosnowiec-Pieńki

2.

29.09.2019 r.

8.30

14.30

Cesarka, Warszewice, Skoszewy

3.

10.11.2019 r.

8.30

14.30

Dobieszków, Michałówek, Imielnik-Stary

4.

01.12.2019 r.

8.30

14.30

Anielin, Bartolin, Sierżnia

5.

15.12.2019 r.

8.30

14.30

Lipka, Niesułków, Dobieszków

6.

05.01.2020 r.

8.30

14.30

Sosnowiec-Pieńki, Ługi, Anielin

7.

19.01.2020 r.

8.30

14.30

Głąbie, Imielnik-Stary, Warszewice

8.

16.02.2020 r.

8.30

14.30

Dobieszków, Michałówek Ługi

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Nowosolna.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, zamieszczenie w Biuletynie Informacji publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna.

 

Obraz Markus Spiske z Pixabay