facebook facebook epuap newsletter

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Nowosolna postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Natolinie, gmina Nowosolna.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO