facebook facebook epuap newsletter

Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r.


 

Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/18 z dnia 19.04.2018 r. 

dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej od km 0+000 do km 0+163

wraz z przebudową linii elektroenergetycznej 0,4 kV

oraz budową miejsc postojowych w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna.  

 

Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r..pdf (489 KB)