facebook facebook epuap newsletter

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ nr 32  informuje, iż w dniu 20 stycznia 2019 roku w godz. 8:00 - 15:00 w okolicach Głogowca, Byszew i Moskwy  odbędzie się polowanie zbiorowe.

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu w terminie nie którszym niż 3 dni przed planowną datą polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z podaniem uzasadnienia do Wójta Gminy Nowosolna.

Treśc obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE-POLOWANIE.pdf (429 KB)