facebook facebook epuap newsletter

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. ustalenia liczby radnych wybieranych m.in. do rad gmin woj. łódzkiego


 
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.