facebook facebook epuap newsletter

UWAGA!

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców trwającą Akcją Informacyjną I – dotyczącą projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 oraz wskutek braku możliwości bezpośredniego spotkania się z mieszkańcami z powodu przedłużającego się stanu epidemii, przedłużono termin składania wniosków do dnia 21 marca 2021 r.

 Na wczorajszej XXXIII Sesji Rady Gminy Nowosolna mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Tematem dyskusji była obwodnica Brzezin, której planowane warianty przechodzą przez teren naszej gminy.

Pan Marek Brodowski Naczelnik Wydziału Dokumentacji oraz pracownicy GDDKiA w Łodzi udzielili obszernych odpowiedzi na pytania Radnych dotyczących projektu budowy obwodnicy Brzezin.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odsłuchania dyskusji, rzucającej nieco więcej światła na projekt, który budzi zainteresowanie wśród naszych mieszkańców.

Czas dyskusji: od 28 minuty do 1:56 

link do obrad sesji:  ZAPIS XXXIII Sesji RGN

Przypominamy, iż od 22 lutego 2021 roku do 7 marca 2021 roku trwają konsultacje wariantów przebiegu obwodnicy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: https://dk72-obwodnicabrzezin.pl/

Ankiety można wypełnić tutaj: https://dk72-obwodnicabrzezin.pl/ankiety/ lub pobrać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nowosolna po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu 42 616 45 29.

Z mapami wariantów obwodnicy można zapoznac sie tutaj: Mapy z wariantami obwodnicy

Numery działek można sprawdzić tu ( będę konieczne do wypełnienia formularza konsultacyjnego).

Geoportal Gminy Nowosolna