facebook facebook epuap newsletter

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza wysokość obowiązujących od 01.06.2018 r przez okres trzech lat taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowosolna na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z dn. 9 marca 2018 roku. Wysokości taryf zatwierdzone zostały przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Warszawie

Więcej na ten temat:

http://nowosolna.bip.net.pl/?a=5614