facebook facebook epuap newsletter

Przedłużenie terminu otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych

Wójt Gminy Nowosolna – Piotr Szcześniak, jako Gminny Komisarz Wyborczy w Gminie Nowosolna informuje, że termin składania ofert w ramach otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NPS 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Rachmistrz spisowy.jpg (169 KB)

****************************************************************************************************************************************************************************

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Nowosolna informuje, że ogłasza otwarty 
i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. NSP 2021.

Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert w terminie od 01 do 09 lutego 2021 r. na załączonym poniżej „Formularzu oferty kandydata na rachmistrza spisowego NSP 2021”.

Szczegółowe informacje w przedmiocie:

  • wymagań, które winien spełniać kandydat na rachmistrza spisowego,
  • treści oferty kandydata oraz sposobu jej złożenia,
  • głównych zadań rachmistrza spisowego,
  • procedury wyboru rachmistrzów spisowych spośród zgłoszonych kandydatów

zawarte są w zamieszczonym poniżej „Ogłoszeniu w sprawie naboru na rachmistrzów spisowych NSP 2021”.

 

 Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna 

https://nowosolna.bip.net.pl/?c=653