facebook facebook epuap newsletter

Organizacje Pozarządowe


Informacja o wpłynięciu oferty w dniu 23.05.2022 r na realizację zadania publicznego od Stowarzyszenia GOL ACADEMY na realizację wydarzenia: Turniej piłki noznej dla dziecie " Dzień Dziecka na sportowo"

Całość oferty: Oferta.pdf (360 KB)

************************************************************************************************************************************

Informacja o wpłynięciu oferty w dniu 11.05.2022 r na realizację zadania publicznego od Stowarzyszenia Klub FitMoc na realizację wydarzenia:

Dzień Dziecka na sportowo z Klubem FitMoc przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu i ze szkół gminy Nowosolna bez ograniczeń wiekowych. Odbywać się będzie na Placu Sołeckim w Teolinie w dniu 4 czerwca 2022r w godzinach 12:00-16:00. Wydarzenie przyjmie formę pikniku na świeżym powietrzu ze wstępem wolnym, nieodpłatnym.
Obejmować będzie trzy części: sportową, animacyjną oraz pokazową.

Całość oferty: DOC014.pdf (344 KB)

Data dodania: 13.05.2022 r

******************************************************************************************************************************************************

Organizacje pozarządowe

 

Usługi socjalne

 1. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym ,,Jantar”, Lipiny 75 – usługi socjalne, opieka nad osobami starszymi; tel.: 42 671 32 91; https://www.domopiekijantar.pl/
 2. Fundacja Anny Symchuk Imagine, ul. Główna 74, Grabina – rodzinny dom opieki;
 3. Fundacja Centrum św. Ojca Pio, Plac Jana Pawła II 1/5, Kalonka – usługi socjalne, organizacja kościelna, akcje charytatywne; tel.: 606 242 855; https://www.parafiakalonka.pl/pl/informacje_o_fundacji_
 4. Spółdzielnia Socjalna ,,Robelia”, Byszewy 42, lok. 1 – podmioty działające w sektorze ekonomii społecznej; tel.: 42 509 035 132; 667 953 244
 5. Spółdzielnia Socjalna ,,Na Wzniesieniach, Byszewy 40 – podmioty działające w sektorze ekonomii społecznej; tel.: 797 461 778; http://nawzniesieniach.pl/

 

Usługi związane ze zdrowiem i sportem

 1. Stowarzyszenie ,,Biegający na Wzniesieniach”, Plichtów 21 – popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, sport, rekreacja; tel.: 513 674 220
 2. Stowarzyszenie Klub Fitmoc, Moskwa 46 – popularyzacja kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia; tel.: 730 190 699; https://pl-pl.facebook.com/KlubFitMoc/
 3. Fundacja Klub Jeździecki ,,Zbyszko”, Wiączyń Dolny 58a – propagowanie nauki jazdy konnej i hodowli koni, prowadzenie działalności edukacyjnej, terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej z wykorzystaniem hipoterapii; tel.: 697 870 028; https://centrum-sportowo-rekreacyjne-zbyszko.business.site/
 4. Klub Sportowy Sparta Waleczni, Wiączyń Dolny 18 – popularyzacja kultury fizycznej i sportu, promocja aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia
 5. Klub Piłkarski Byszewy, Lipiny 14 - popularyzacja kultury fizycznej i sportu, promocja aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia; https://www.facebook.com/KlubByszewy/
 6. Ludowy Klub Sportowy ,,Kalonka – Kopanka”, Kalonka 56 - popularyzacja kultury fizycznej i sportu, promocja aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia; tel.: 42 648 40 29; https://pl-pl.facebook.com/KalonkaLKS/
 7. Ludowy Klub Sportowy ,,Byszewy”, Plichtów 21 - popularyzacja kultury fizycznej i sportu, promocja aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia; tel.: 506 057 671
 8. Stowarzyszenie Klub Sportowy “Wicher” Natolin 112 - popularyzacja kultury fizycznej i sportu, promocja aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia; tel.: 784 439 386; https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Klub-Sportowy-Wicher-102849914870088/
 9. Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula”, Kalonka, ul. Irysowa 5 - popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; tel.: 501 709 587; https://pl-pl.facebook.com/bulaupks
 10. Klub Sportowy Unia Wzniesień Łódzkich, Plichtów 64 - popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; https://pl-pl.facebook.com/UniaWzniesienLodzkich/
 11. Uczniowski Klub Sportowy „Skosz”, Stare Skoszewy 19 - popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; tel.: 42 648 41 09
 12. Uczniowski Klub Sportowy „Lipniacy”, Lipiny 14- popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; tel.: 42 648 42 12

Rozwój gminy

 1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna, Stare Skoszewy 19 – wszechstronny lokalny rozwój społeczny, ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych; tel.: 42 648 41 41; https://pl-pl.facebook.com/sgn.nowosolnaa/

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

 1. Fundacja IDP, ul. Leśna 34, Grabina– działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku; https://www.facebook.com/FundacjaIDP/

Rolnictwo

 1. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Nowosolnej, Rynek Nowosolna 1 – działalność na rzecz rolników, obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników; tel.: 42 648 47 43

Kultura

 1. Fundacja „Pro-Etno”, Byszewy 52– rozwój społeczny, pielęgnowanie kultury, tradycji, obyczajów regionu; tel.: 509 700 495
 2. Zespół Śpiewaczy „Wiączynianka”, Wiączyń Dolny 62– popularyzacja śpiewu, promocja regionu, kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów, udział w wydarzeniach kulturalnych; tel.: 42 648 46 79; https://www.facebook.com/Wiaczynianka/
 3. Zespół Ludowy „Byszewianie” Plichtów 21- popularyzacja śpiewu, promocja regionu, kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów, udział w wydarzeniach kulturalnych; tel.: 42 671 48 67

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 1. Ochotnicza Straż Pożarna, Lipiny 48a    – prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych, czynne włączanie się w organizację imprez kulturalnych i sportowych; tel.: 42 648 48 19; https://pl-pl.facebook.com/OSPKSRGLipiny/
 2. Ochotnicza Straż Pożarna, Stare Skoszewy 19a – prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych, czynne włączanie się w organizację imprez kulturalnych i sportowych; tel.: 42 648 47 53; https://pl-pl.facebook.com/osp.skoszewy/

 

Koła Gospodyń Wiejskich

https://pl-pl.facebook.com/gminnaradaKGW/

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Ksawerowie „Miodowe Babeczki”, Ksawerów 5 -– działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich, wspieranie rozwoju terenów wiejskich, kultywowanie i promowanie tradycji ludowych, udział w organizowanych imprezach promujących regionalną kulturę, sztukę kulinarną i zwyczaje; https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-w-KsawerowieMiodowe-Babeczki-103577891053212/
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Byszewach, Byszewy 40 – działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich, wspieranie rozwoju terenów wiejskich, kultywowanie i promowanie tradycji ludowych, udział w organizowanych imprezach promujących regionalną kulturę, sztukę kulinarną i zwyczaje; tel.: 511 304 336
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kalonce, Kalonka 47
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 18 
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Borchówce, Borchówka 3a 
 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Moskwie, Moskwa 29
 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinach, Lipiny 48a 
 8. Koło Gospodyń Wiejskich Wiączyniu Dolnym, Wiączyń Dolny 18
 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Ksawerowie, Ksawerów 22 

 

******************************************************************************************************************************************************8

Informacja o wpłynięciu w dniu 3.11.2021 oferty realizacji zadania publicznego.

szczegóły ofery:

Oferta realizacji zadania publicznego

**********************************************************************************************************************************************************

 

Informacja o nierozpatrzeniu oferty realizacji zadania publicznego.

https://nowosolna.bip.net.pl/?a=7095

 

***********************************************************************************************************************************************************

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Gol Akademy Szkółka Piłkarska

https://nowosolna.bip.net.pl/?a=7087 

***************************************************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU UPROSZCZONYCH OFERT NA REALZIACJE ZADANIA PUBLICZNEGO ( MALE GRANTY) NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA ZA 2020 r.

 1. CZĘŚĆ FINANSOWA

Informuję, że zostały przyjęte po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdania końcowe z wykonania następujących zadań publicznych realizowanych w 2020 roku:

Lp.

Organizacja pozarządowa i nazwa zrealizowanego zadania

Zrealizowana dotacja w zł

Niewykorzystana dotacja w zł

Całość dotacji

1.

STOWARZYSZENIE KLUB FITMOC

9 700,00 zł

0,00 zł

9 700,00 zł

2.

KLUB PIŁAKARSKI „BYSZEWY”

2 225,00 zł

0,00 zł

2 225,00 zł

RAZEM

11 925,00 zł

0,0 zł

11 925,00 zł

 

Sprawozdania wraz ze złożonymi na 2020 r. ofertami znajdują się u pracownika, którego zakres obowiązków obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi - Aleksandry Rakoczy-Filipczak

 1. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
 1. Stowarzysznei Klub FitMoc

Zadanie „FitMocna Rodzina" obejmowało prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych na Orliku oraz boisku trawiastym w Wiączyniu Dolnym dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin z terenu gminy Nowosolna pomagające w zwalczaniu skutków COVID-19 oraz przyczyniło się do wzrostu zainteresowania aktywnością fizyczną wśród rodzin.

Zajęcia prowadzone były przez kadrę trenersko-instruktorską Stowarzyszenia Klub FitMoc.

Odbywały się w terminie od 30 maja 2020 do 15 lipca 2020 w ilości 60 godziny w trzech sekcjach, tj.:

sekcja 1: zajęcia ogólnorozwojowe typu CrossMoc, gimnastyka, zdrowy kręgosłup,

sekcja 2 : zajęcia taneczne typu Zumba, Cheerleaders, Strong Nation,

sekcja 3: gry zespołowe -piłka nożna, hokej na trawie, speedminton.

Zajęcia prowadzone były w soboty w godzinach 10:00-14:00 na trzech dostępnych boiskach po 4 godziny, co razem pozwalało na przeprowadzenie 12 godzin zajęć w każdą sobotę, z podziałem na 3 sekcje.  Łącznie 60 godzin w 5 tygodniach. Miejsce wykonywania zadania: Boisko Orlik, Wiączyń Dolny 18 oraz przyległe boisko do koszykówki jak i trawiaste do piłki nożnej. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież oraz całe rodziny z terenu gminy Nowosolna. Odnotowano 495 wejść na zajęcia. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu zainteresowania całoroczną działalnością Klubu FitMoc oraz zapisaniem się nowych kandydatów do sekcji naborowych, które to od września 2021 rozpoczną systematyczne treningi w dwóch sekcjach: Judo i Cheerleaders.

 1. Klub Piłkarski „Byszewy”.

Zadanie realizowano w listopadzie i grudniu 2020. We wspomnianym okresie we wtorki i czwartki były prowadzone przez licencjonowanego trenera 90-cio minutowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z naciskiem na piłkę nożną. Zorganizowano 12 spotkań plus 4 treningi dodatkowe w środy poza projektem opisanym we wniosku. Dodatkowe dni treningowe zaowocowały współpracą ze sportowym stowarzyszeniem z Brzezin i wspólnymi spotkaniami i zajęciami chłopców i dziewczynek.

Zgodnie z opisem we wniosku spotkania polegały na różnego rodzaju zabawach sportowych, zadania ruchowe z elementami dyscypliny takiej jak piłka nożna i w dużej części w formie rywalizacji.

Zajęcia odbywały się w zależności od stanu pogody na boisku przy szkole podstawowej w Lipinach, na orliku przy szkole we Wiączyniu Dolnym oraz w salach gimnastycznych szkół podstawowych w Skoszewach Starych i Lipinach. W związku z koniecznością trenowania również na zewnątrz dzieciom zakupiono stroje sportowe.

W treningach uczestniczyło 10-ioro dzieci w wieku 8-11 lat.

Dzieci trenujące w ramach projektu otrzymały również dodatkową możliwość udziału w turnieju piłkarskim halowym w grudniu 2020, w którym osiągnęły bardzo dobry wynik zajmując 4 miejsce.

Projekt przyczynił się do promowania aktywnie spędzonego czasu wolnego dzieci, rozwijania aktywności fizycznej i integracji społeczności lokalnej, ale również do promocji Gminy Nowosolna w internecie i bezpośrednio choćby na turnieju piłkarskim.

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA SPORTU NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA ZA 2020 r.

 1. CZĘŚĆ FINANSOWA

Informuję, że zostały przyjęte po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdania końcowe z wykonania następujących zadań publicznych realizowanych w 2020 roku:

Lp.

Organizacja pozarządowa i nazwa zrealizowanego zadania

Zrealizowana dotacja w zł

Niewykorzystana dotacja w zł

Całość dotacji

1.

UPKS „BULA”.

7 600,00 zł

0,00 zł

7 600,00 zł

2.

KLUB PIŁAKARSKI „BYSZEWY”

17 200,00 zł

0,00 zł

17 200,00 zł

3.

LKS „KALONKA-KOPANKA”-

 

20 200,00 zł

0,00 zł

20 200,00 zł

RAZEM

45 000 zł

0,0 zł

45 000 zł

 

Sprawozdania wraz ze złożonymi na 2020 r. ofertami znajdują się u pracownika, którego zakres obowiązków obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi - Aleksandry Rakoczy-Filipczak

 1. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
 1. UPKS „BULA” – upowszechnianie gry w bule wśród mieszkańców Gminy Nowosolna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Ze względów epidemicznych część szkoleń i treningów odbyło się online, we wrześniu 2020 roku zorganizowano szkolne mistrzostwa w Pentaque. Osiągnięte wyniki: czołowe miejsca w turniejach w Żywcu, Liskowie i Dzierżoniowie. Klub wziął udział w sumie w 5 turniejach.           Z udzielonej dotacji opłacono składki członkowskie oraz licencje ligowe. Poza tym utrzymywano kryty tor do Pentaque. Pokryto koszty delegacji oraz turniejowe opłaty wpisowe. Zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary. Przedstawiciele klubu wzięli także udział w Kongresie Polskiej Federacji Pentaque.

 1. Klub Piłkarski „Byszewy”.

Klub prowadził zajęcia treningowe z częstotliwością od 2 do 3 treningów (z meczem) w tygodniu. Przeprowadzono 67 nieodpłatnych treningów. Zespół rozegrał 20 spotkań piłkarskich w pełnym wymiarze. Drużyna została zgłoszona i wzięła udział w rozgrywkach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zajmując na koniec rundy jesiennej 5 miejsce na 14 drużyn w grupie Klasy B. W związku z udziałem w rozgrywkach wykorzystano wszystkie środki z dotacji na regulaminowe opłaty, koszty organizacji zawodów na terenie gminy Nowosolna i poza nią, badania lekarskie, ubezpieczenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Poprzez działania klubu piłkarskiego tj. organizację treningów i zawodów sportowych aktywowano grupę ok 55 osób, w tym prawie połowę będących mieszkańcami gminy Nowosolna. W zajęciach biorą udział osoby w różnym wieku począwszy od 16-to letnich juniorów do 52 letnich seniorów. Wspólne treningi tak rozległej wiekowo grupy osób służą realizacji celu jakim jest zacieśnienie stosunków międzypokoleniowych oraz budowanie szacunku do osób starszych nauczanie dyscypliny. Podczas inauguracji sezonu piłkarskiego w sierpniu 2020 udało się zorganizować integracyjne wydarzenie w postaci pikniku rodzinnego z udziałem zawodników zespołu seniorskiego, dzieci nowoutworzonej sekcji juniorskiej wraz z rodzinami a także dzieci i rodzin z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia sportowego z Brzezin i przede wszystkim innych mieszkańców gminy Nowosolna zainteresowanych imprezami sportowymi na terenie gminy. Konieczność opieki nad infrastrukturą sportową oraz pilnowaniem spraw organizacyjnych klubu pozwoliło na podniesienie kwalifikacji organizacyjnych wielu osób biorących udział w treningach i życiu codziennym klubu. Część z tych działań została rozliczona w postaci wkładu własnego.

Działania klubu systematycznie promowano w intrenecie na profilu facebook KP Byszewy https://www.facebook.com/KlubByszewy (zapowiedzi, relacje z rozgrywek, liczne fotorelacje, podsumowanie zadań). Wykonano akcję promującą działalność klubu poprzez plakaty ogłoszeniowe, roznoszenie ulotek, propagowanie działalności sportowej na zebraniach sołeckich.

Dodatkowo poza planowanymi działaniami związanymi z dotacją uruchomiono działalność sekcji piłkarskiej dla dzieci, którą Klub zamierza rozwijać w najbliższej przyszłości. Działalność takiej sekcji to duże możliwości promowania Gminy Nowosolna poprzez organizację zawodów dla dzieci i młodzieży na terenie gminy oraz sam udział młodej drużyny osiągającej wymierne sukcesy w turniejach poza gminą, ale reprezentującą Gminę Nowosolna, jak choćby bardzo dobry występ w pierwszym turnieju halowym w grudniu 2020 i zajęcie 4 miejsca.

Z udzielonej dotacji zakupiono sprzęt sportowy oraz odzież sportową, opłacono koszty opieki sportowej i medycznej oraz opłacono okresowe badania lekarskie.

 1. LKS „KALONKA-KOPANKA”- upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród mieszkańców Gminy Nowosolna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Cele określone w ofercie realizacji zadania publicznego został osiągnięte w zakresie możliwym do realizacji w obowiązującym reżimie sanitarnym. Organizacja i współzawodnictwo na terenie gminy Nowosolna oraz poza jej granicami przyczyniły się do propagowania postaw pro sportowych.. W ramach współzawodnictwa sportowego rozegrano 10 meczy ligowych, przeprowadzono nieodpłatne 90 godzin treningów. W rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 klub uzyskał 8 miejsce w grupie ( na 12). W ramach udzielonej dotacji pokryto koszty dojazdów na mecze ligowe, delegacji sędziowskich oraz opłat klubowych. Zakupiono sprzęt sportowy, sprzęt sanitarny oraz wodę, pokryto koszty trenerów.

 ************************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna

Działając na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/125/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór wniosków na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowosolna.

Więcej informacji:https://nowosolna.bip.net.pl/?a=6935

************************************************************************************************************************************************************

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub FitMoc 

https://nowosolna.bip.net.pl/?c=638 

 

 

UCHWAŁA XXII/130/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Plik do pobrania :

130 konsultacje z NGO.pdf (200 KB)