facebook facebook epuap newsletter

Pani Sołtys Reginie Piątkowskiej

wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Siostry

składają Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak oraz pracownicy Urzędu Gminy Nowosolna.

Najszczersze kondolencje składa także Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska Bruszewska wraz z Radnymi gminy.