facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.72.2018.1

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2018 roku ( wtorek ) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa
Rady Gminy Nowosolna

miejsce: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad

Wyłonienie kandydatów do Komisji Stypendialnej.

Strategia informacyjno-promocyjna Gminy na rok 2017 (koszty i korzyści).

Udział Gminy w pozyskiwaniu przez mieszkańców środków pomocowych na inwestycje w zakresie ekologii oraz energii odnawialnej.

Działania organu wykonawczego na rzecz utworzenia lokali komunalnych i zwolnienia powierzchni mieszkalnych utworzonych w budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku

Zwolnienie zakładu gospodarki komunalnej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok do budżetu Gminy Nowosolna.

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.

Sprawy różne.

 

 

Wiceprzewodniczący

 

 

Rady Gminy Nowosolna

 

 

 

 

 

Radosław Mielczarek