facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.57.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2017 roku ( czwartek ) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce sala konferencyjna, Urząd Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

 • Omówienie perspektyw przekształcenia Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym z udziałem dyrekcji szkoły oraz przedstawicieli stowarzyszeń zaangażowanych w proces reformy edukacji: Stowarzyszenia NOWOsolna i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna.
 • Omówienie sprawozdań pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dotyczących szkół z udziałem dyrektorów szkół:
  1. Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym
  2. Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach;
  3. Szkoła Podstawowa w Lipinach.
 • Omówienie z dyrektorami szkół wyników naboru do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz przygotowania tych placówek do realizacji reformy oświaty.
 • Omówienie sprawozdań z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych korzystających z dotacji Gminy.
 • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska