facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Finansów Rady Gminy Nowosolna w dniu 15 maja 2018 r.


Łódź, dnia 8 maja 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.76.2018.1

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2018 roku ( wtorek ) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa
Rady Gminy Nowosolna

miejsce: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

 

Proponowany porządek obrad:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.

2. Działania organu wykonawczego podjęte w związku z gruntami przejętymi od agencji rolnych.

3. Przedstawienie przez organ wykonawczy działań związanych z dalszym funkcjonowaniem placówki GPCKiE w Plichtowie po wygaśnięciu trwałości projektu unijnego.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska