facebook facebook epuap newsletter

 

Łódź, dnia 3 stycznia 2019 r.

RG.0012.3.2019.1

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa
miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2019 roku”.
  • Wypracowanie projektu planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa na 2019 rok.
  • Przedstawienie projektu sprawozdania z prac Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa w 2018 roku.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska