facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 14 listopada 2017 r.


Łódź, dnia 6 listopada 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.65.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce sala konferencyjna, Urząd Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad

  • Szkoła we Wiączyniu - dotychczasowe działania Urzędu, stan przygotowań do realizacji inwestycji.
  • Propozycje komisji do projektu budżetu na 2018 r.
  • Opieka społeczna - aktualne realizowane programy, statystyki dotyczące programu 500+.
  • Wigilijna pomoc gminna - formy świątecznej pomocy rodzinom będącym w potrzebie.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska