facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 19 września 2017 r.


 

Łódź, dnia 12 września 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.61.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 września 2017 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

Proponowany porządek obrad:

  • Plan działalności GPCKiE na 2018 rok w kontekście końca trwałości projektu.
  • Podsumowanie i wnioski z przebiegu działań GPCKiE i świetlic wiejskich w okresie wakacyjnym.
  • Posumowanie wolontariatu i korzyści wynikających z pobytu wolontariuszy w naszej gminie – wykorzystanie działań wolontaryjnych w kontekście możliwości wysyłania mieszkańców naszej gminy do krajów akcesyjnych.
  • Podsumowanie merytoryczne przebiegu imprezy dożynkowej.
  • Perspektywy udziału pracowników gminnych instytucji kultury w programach szkoleniowych Narodowego Centrum Kultury.
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
  • Wypracowanie stanowiska Komisji Oświaty w sprawie pisma z 25 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenia NOWAsolna odnośnie obiektu w Wiączyniu Dolnym.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska