facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 19 października 2017 r.

 

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.64.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 października 2017 roku ( środa ) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna miejsce sala konferencyjna, Urząd Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad:

  • Podsumowanie wizyty naszych gości z Sulzfeld – plany, budżet, imprezy towarzyszące.
  • Podsumowanie działań na rzecz promocji gminy i współpracy z mediami.
  • Działania gminy na rzecz dbałości o miejsca pamięci, tożsamość historyczną, zabytki i stare cmentarze.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska -Bruszewska