facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Komisja Rewizyjna

Łódź, dnia 6.05.2022 r.

RZG.0012.26.2022.3

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu w dniu 10 maja  2022 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XXVI posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

KOMISJA OBJAZDOWA

miejsce posiedzenia:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena funkcjonowania OSP na terenie Gminy Nowosolna. Analiza przychodów i kosztów za lata 2019-2021.
  2. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Michał Nowacki